Systemy informatyczne

Skuteczność i szybkość przeprowadzania spraw to niewątpliwy atut naszej Kancelarii. W celu maksymalnego udoskonalenia działań naszych pracowników, korzystamy z najnowocześniejszych technologii, wymiernie podnoszących jakość proponowanych usług.

Wykorzystywane przez nas systemy informatyczne, usprawniające egzekucje, to:

  • OGNIVO – pozwalające na bezpieczną komunikację z bankami w obszarze uzyskiwania informacji, objętych tajemnicą bankową
  • CEPIK – umożliwiający elektroniczny dostęp do bazy danych pojazdów i ich właścicieli, w ramach Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców
  • PUE ZUS – elektroniczna usługa udostępniania danych o dłużnikach
  • EPU – pozwala na składanie wniosków egzekucyjnych poprzez system teleinformatyczny
  • EKW – dostęp do elektronicznych ksiąg wieczystych, pozwalających na ustalenie majątku nieruchomości dłużników
  • CPD – elektroniczna komunikacja z Centrum Personalizacji Dokumentów
  • CEIDG – informacje z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (dostęp do danych niepublicznych)
  • EPUAP – pozwala na elektroniczną wymianę danych z organami administracji publicznej