Licytacje

Kancelaria Komornicza uprzejmie informuje, iż wszelkie prowadzone przez nią aktualne licytacje dostępne są na stronie internetowej: www.licytacje.komornik.pl

Licytacja komornicza jest rodzajem publicznej sprzedaży. Nabywcą w takim procesie sprzedaży zostaje podmiot prawny deklarujący najwyższą kwotę. Licytacja jest najczęstszą formą prowadzącą do transakcji kupna-sprzedaży i odbywa się w oparciu o mechanizm ustnego postąpienia. Licytacja komornicza jest częścią postępowania egzekucyjnego, odbywa się w miejscu publicznym w czasie określonym w obwieszczeniu i prowadzona jest przez komornika pod nadzorem sędziego. Cena wywoławcza określana jest przez rzeczoznawcę majątkowego. Po zamknięciu licytacji sąd wydaje odpowiednie postanowienie o udzieleniu przybicia na posiedzeniu jawnym. Ostatnim krokiem jest uiszczenie przez licytanta ceny nabycia oraz wydanie przez sędziego prawomocnego postanowienia o przyznaniu własności.

Prawo do wzięcia udziału w licytacji komorniczej nieruchomości mają osoby pełnoletnie, posiadające przy sobie dokument potwierdzający tożsamość. Muszą one także uiścić wcześniej rękojmię w wysokości jednej dziesiątej ceny wywoławczej.

Licytacje odbywają się zarówno wobec ruchomości, jak i nieruchomości. Do ruchomości możemy zaliczyć między innymi: antyki i sztukę, łodzie i jachty, samochody, materiały i maszyny przemysłowe, motocykle i skutery, biżuterię, meble, odzież, sprzęty AGD i RTV oraz inne. Natomiast mianem nieruchomości określamy domy, mieszkania, grunty, lokale użytkowe, magazyny i hale.