Kto płaci za postępowanie komornicze

Z pewnością każdy, kto zastanawiał się nad zaangażowaniem w swoją sprawę komornika próbował odpowiedzieć sobie na tytułowe pytanie. Oczywistym wydaje się fakt, że większość kosztów postępowania egzekucyjnego spoczywa na dłużniku. Jednak czy wszystkie? Otóż część kosztów zmuszony jest ponieść także sam wierzyciel. Musi on przede wszystkim liczyć się z koniecznością pokrycia wydatków świadczenia dla biegłych, a także – jeżeli zachodzi taka konieczność – kosztów zamieszczania ogłoszeń prasowych, działalności komornika poza wyznaczonym rewirem, transportu oraz opłat za przechowywanie zarekwirowanych rzeczy. Wymienione cele opłaca komornik z otrzymanej wcześniej przez wierzyciela zaliczki, z której rzecz jasna musi się w odpowiednim czasie rozliczyć.

Natomiast koszty egzekucyjne ponosi dłużnik. Zaliczamy do nich opłatę egzekucyjną, zwrot kosztów oraz koszt zastępstwa prawnego wierzyciela, jeżeli takie jest konieczne. Opłaty egzekucyjne dzielą się na stosunkowe oraz stałe. Wysokość opłat stosunkowych (w całości ponoszonych przez dłużnika) uzależniona jest od wysokości egzekwowanego roszczenia. Należy zdawać sobie sprawę, że opłata egzekucyjna nie stanowi wynagrodzenia komornika – związana jest bowiem z wszczęciem oraz prowadzeniem postępowania. Służy ona wobec tego prawidłowemu funkcjonowaniu kancelarii komorniczej.

Dłużnik obciążony jest zatem obowiązkiem uiszczenia egzekwowanego świadczenia, a także pokryciem kosztów opłaty egzekucyjnej stosunkowej w wysokości 15% od egzekwowanego świadczenia. W jego gestii leży również ostateczne pokrycie wydatków, związanych z całościowym przeprowadzeniem procesu egzekucyjnego. Wierzyciel natomiast, jak już wspomniano, wpłaca na ostatni z wymienionych celów zaliczkę oraz wnosi opłatę od wniosku o poszukiwanie majątku, jeżeli pojawia się konieczność złożenia takowego.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *