Jak należy się zachować podczas wizyty komornika

W odbiorze społecznym hasło komornik wzbudza raczej negatywne konotacje. Z problemami zadłużenia zmaga się obecnie bardzo wiele osób, jednak mimo wszystko – wizyty komornika nie należy się obawiać. Niewielka uciążliwość takiego spotkania jest możliwa jednak tylko w sytuacji odpowiedniego podejścia obydwu stron, a więc zarówno samego komornika, jak i dłużnika.

Osoba, przeciwko której wszczęto alimentacyjne postępowanie egzekucyjne prędzej czy później może spodziewać się rzeczonej wizyty, gdyż wpisana jest ona w zakres obowiązków komornika, czuwającego nad prawidłowym przebiegiem procesu egzekucyjnego. Efektywna egzekucja należności zakłada spotkanie z dłużnikiem w celu wyjaśnienia zaistniałej sytuacji, zebrania wywiadu, poinformowania o skutkach prawnych oraz spisania odpowiednich protokołów. Czynność przejęcia należności nie zalicza się do wdzięcznych, jednak jest konieczna i ważna, aby dłużnik zdawał sobie sprawę z charakteru nieodzowności takich konsekwencji własnego zaniedbania.

Kluczowym dla bezkonfliktowego przebiegu spotkania jest kulturalny sposób zachowania obu stron. Komornik powinien uszanować stanowisko dłużnika, natomiast dłużnik specyfikę pracy urzędnika sądowego. W atmosferze obopólnego respektu możliwe jest sprawne przeprowadzenie wizyty z pominięciem sytuacji stresowych. Na wstępie należy zaprosić komornika do domu bez stosowania zachowań siłowych, a później zachowywać się w sposób nieutrudniający mu wykonywania obowiązków. Spokój i opanowanie na pewno okażą się tutaj pomocne. Należy także przekazać mu wszelkie wymagane informacje, łącznie z faktycznym stanem majątku i nie zatajać żadnych wiadomości oraz nie uciekać się do kłamstwa. Komornik z pewnością zapyta o możliwości spłaty zadłużenia, zatem warto wcześniej przygotować rozsądne propozycje i ewentualne alternatywy. Sprawna wymiana informacji, oparta na szczerości i jawnych intencjach, pozwoli zneutralizować negatywne emocje.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *