Formularze

W trosce o wygodę swoich Klientów Kancelaria komornicza oferuje możliwość pobrania najpopularniejszych wniosków ze strony internetowej. Formularz należy uzupełnić wszelkimi znanymi informacjami na temat dłużnika. Nie jest to obowiązkowe, ale bez wątpienia pomocne w przeprowadzeniu egzekucji. W przypadku nieposiadania takich danych, oferujemy usługę poszukiwania majątku. W razie problemów z wypełnieniem konkretnych dokumentów, zapraszamy do kontaktu z jednym z naszych specjalistów.

Podstawowym dokumentem, bez którego niemożliwe jest rozpoczęcie postępowania egzekucyjnego jest wniosek egzekucyjny, określający zakres działalności komornika. Prawidłowo wypełniony wniosek powinien zawierać następujące dane: wskazanie komornika, do którego jest kierowany, wskazanie wierzyciela i dłużnika, wskazanie należności do wyegzekwowania, wskazanie sposobów egzekucji oraz czytelny podpis wierzyciela i ewentualne informacje dodatkowe.

Lista wniosków do pobrania:

 • Wniosek egzekucyjny w sprawach cywilnych
 • Dłużnikiem osoba fizyczna
 • Dłużnikiem osoba prawna
 • Wniosek egzekucyjny o egzekucję świadczeń alimentacyjnych
 • Wniosek o zawieszenie postępowania egzekucyjnego
 • Wniosek o umorzenie postępowania egzekucyjnego
 • Wniosek o wszczęcie egzekucji w celu opróżnienia lokalu mieszkalnego oraz egzekucji świadczenia pieniężnego
 • Wniosek o wszczęcie egzekucji związanej z posiadaniem dokumentu
 • Wniosek o ustanowienie kuratora prawa
 • Wniosek o nakazanie sprzedaży prawa
 • Wniosek o dokonanie sprzedaży prawa
 • Wniosek egzekucyjny w sprawach pracowników
 • Dłużnikiem osoba fizyczna
 • Dłużnikiem osoba prawna

Lista oświadczeń do pobrania:

 • Oświadczenie dłużnika zajętej wierzytelności
 • Oświadczenie wierzyciela o przejęciu prawa na własność

Inne:

 • Zlecenie poszukiwania majątku