Co zrobić, aby wyegzekwować alimenty

Podstawą wszczęcia egzekucji komorniczej, związanej z świadczeniem alimentacyjnym, jest złożenie prawomocnego orzeczenia zasądzającego alimenty (wyrok lub ugoda sądowa). Wszczęcie egzekucji alimentacyjnej każdorazowo musi rozpocząć się złożeniem odpowiedniego wniosku u komornika. Aktualne wnioski możemy znaleźć na stronach internetowych kancelarii komorniczych, gdyż zazwyczaj oferują one listę przydatnych dokumentów do pobrania.

 

Składając wniosek o rozpoczęcie procedury egzekwowania należnych alimentów, wierzyciel nie musi wskazywać ani sposobu egzekucji ani wysokości majątku dłużnika. W tej kwestii to komornik przeprowadza dochodzenie i ustala niezbędne informacje. W przypadku nieznajomości miejsca zamieszkania dłużnika, do wniosku o wszczęcie postępowania dołącza się również wniosek o ustanowienie dla dłużnika kuratora. W związku z brakiem obowiązku wskazywania sposobów egzekucji, dopuszczalne są wszelkie jej rodzaje z wyłączeniem egzekucji z nieruchomości. Wniosek powinien zawierać dane osobowe zarówno wierzyciela, jak i dłużnika, a także osób małoletnich uprawnionych do pobierania alimentów. Można go złożyć u komornika sądu właściwego ze względu na miejsce zamieszkania zarówno wierzyciela, jak i dłużnika. Należy także określić wysokość roszczenia i sposób przekazania wyegzekwowanych środków. W tym miejscu zalecane jest otworzenie konta bakowego, jeżeli wierzyciel takowego nie posiada. Oczywiście, jeśli prawidłowe wypełnienie wniosku nastręcza trudności, można zwrócić się do urzędnika sądowego z prośbą o pomoc i na tej podstawie uzyskać pełne wyjaśnienie.

 

Po złożeniu przez wierzyciela wniosku, komornik przeprowadza dochodzenie w celu ustalenia majątku dłużnika. Wobec braku rezultatów, może on złożyć do sądu wniosek z nakazem ujawnienia rzeczonego majątku przez dłużnika. W przypadku nieudanej próby ściągnięcia należności w okresie jednego roku, dłużnik wpisywany jest do Krajowego Rejestru Sądowego, jako dłużnik niewypłacalny. Natomiast w sytuacji długotrwałego unikania odpowiedzialności majątkowej z tytułu alimentów przez dłużnika, może on również zostać podciągnięty do odpowiedzialności karnej. Warto przy tym pamiętać, że egzekucja należności alimentacyjnych wykonywana jest natychmiastowo.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *